Informatie over de Nationale ThuisBingo, voorwaarden en privacy

Introductie

De KBO-PCOB, FocusCura en Aubergine IT maken zich sterk voor het verminderen van eenzaamheid onder ouderen. In deze tijd en zeker door de coronacrisis voelen ouderen zich vaak eenzamer, omdat bij elkaar op bezoek gaan minder vanzelfsprekend is. Door het organiseren van De Nationale ThuisBingo, hopen wij zoveel mogelijk warme contactmomenten tussen ouderen te creëren. Hiermee promoten we samen dus het onderwerp ‘verminderen eenzaamheid door corona onder ouderen’. Deelname aan de bingo is een middel tot een persoonlijk gesprek met de vrijwilligers van een organisatie als KBO-PCOB.

En wist je dat wij ouderen ook nog op veel andere manieren ondersteunen? Als je daarover meer informatie wilt, neem dan contact met ons op! Of bezoek onze website op www.focuscura.nl

 

Hoe werkt de Nationale ThuisBingo?

Alle deelnemende spelers hebben een online kaart. Klik op je kaart de getallen aan die getrokken worden en probeer als eerste hele rijen te vullen. Je hebt bingo als je een volle rij hebt, dit kan zowel horizontaal, verticaal als diagonaal zijn. Met De Nationale ThuisBingo zijn leuke prijzen te winnen, maar het is vooral heel erg gezellig om mee te doen! Alle bingowinnaars en een zo groot mogelijk gedeelte van de deelnemers worden namelijk na afloop van het bingospel gebeld door de vrijwilligers van bijvoorbeeld KBO-PCOB. FocusCura wijst een uniek en willekeurig nummer aan je als deelnemer toe als je je aanmeldt, zodat zij je kunnen onderscheiden van de andere deelnemers.

Voorwaarden voor deelname en privacy

Deelname aan de Nationale ThuisBingo is gratis, maar aanmelding is vereist. Je voert hiervoor op www.denationalethuisbingo.nl de volgende persoonsgegevens in:

  • je volledige naam, zodat de vrijwilliger je persoonlijk kan aanspreken;
  • je e-mail adres, zodat we je een bevestiging van deelname kunnen sturen, alsmede op tijd een herinnering wanneer het bingospel start.
  • je telefoonnummer, zodat we contact kunnen zoeken om samen te controleren of je gewonnen hebt.
  • Indien je gewonnen hebt, dan vragen we telefonisch ook om je adres, postcode en huisnummer zodat we de prijs naar je kunnen toesturen. Tevens vragen we telefonisch welke prijs je voorkeur heeft.

Door deel te nemen aan de Nationale ThuisBingo verklaart de deelnemer dat

  • zij/hij op moment van deelname 18 jaar of ouder is;
  • zij/hij in Nederland woonachtig is;
  • de aan FocusCura verstrekte gegevens correct zijn, en;
  • zij/hij akkoord gaat met het verstrekken van gegevens aan de bij de uitvoering van de Nationale ThuisBingo betrokken partijen.

FocusCura verwerkt deze gegevens alleen voor zover dat noodzakelijk is om de Nationale ThuisBingo aan te bieden en om vrijwilligers in staat te stellen om ouderen die gewonnen hebben op te bellen. In aanvulling daarop kunnen deelnemers aangeven dat zij graag gebeld willen worden voor een persoonlijk gesprek. FocusCura bewaart de gegevens tot maximaal 6 maanden nadat je voor het laatst aan de Nationale ThuisBingo hebt meegedaan. Je data zal voor geen enkel ander doel worden gebruikt dan voor het kunnen uitvoeren van de Nationale ThuisBingo en het nabellen van winnaars en/of deelnemers die daarvoor toestemming hebben gegeven.

Als je gewonnen hebt en geselecteerd bent om een prijs te ontvangen, deelt FocusCura je naam en adres met de leverancier van de cadeau’s, zodat zij de prijs naar je kunnen toesturen. Ook de leverancier van de cadeau’s zal je data voor geen enkel ander doel inzetten. Verder delen wij je naam en telefoonnummer met de KBO-PCOB, zodat de vrijwilligers contact kunnen zoeken n.a.v. de Nationale ThuisBingo. Deelnemen aan de Nationale ThuisBingo kan vanuit de hele wereld. Er worden echter alleen prijzen verzonden naar adressen in Nederland. 

Welke prijzen kan je winnen en wat gebeurt er als je je prijs niet opeist?

Vanaf 28 april is er tot nader bericht elke woensdag een uitzending. De prijzenpot van deze bingo’s samen heeft een waarde van in totaal € 4.500,-.

Deelnemers die bingo hebben kunnen geselecteerd worden voor het ontvangen van een prijs.

Indien twee (2) of meerdere deelnemende spelers gelijktijdig een rechtmatige bingo hebben, dan kunnen alle winnaars in aanmerking komen voor een prijs. Als een deelnemende speler een rechtmatige bingo niet of niet tijdig (tot 1 minuut na trekken van het laatste cijfer) opeist, dan verliest zij haar recht op een prijs zonder dat FocusCura gehouden is die deelnemer te compenseren.

Aansprakelijkheid van FocusCura

Deelname aan de Nationale ThuisBingo is geheel op eigen risico van de deelnemer. FocusCura kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gehouden voor verschillen van inzichten tussen de deelnemer en FocusCura over voorwaarden, voor juridische consequenties die het spelen van de Nationale ThuisBingo met zich mee kan brengen, voor eventuele verliezen en schade, fiscale consequenties, etc. Deze opsomming is niet limitatief.

Geschillen en klachten

We merken op dat over de uitslag en prijzen van de Nationale ThuisBingo geen correspondentie mogelijk is. Als je een klacht hebt over de Nationale ThuisBingo, kan je die per post richten tot: 

FocusCura B.V.
T.a.v. De Nationale ThuisBingo
Odijkerweg 1
3972 NE Driebergen-Rijsenburg

Je kan de klacht ook per e-mail sturen naar: [email protected]

Bij onduidelijkheden of verschil van mening ligt de beslissing bij FocusCura. FocusCura behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden zonder opgave van reden eenzijdig te wijzigen.